PROBLEMUTREDNING

Visar din hund ett eller flera problembeteenden?
En hund som visar ett eller flera problembeteenden är en hund som av en eller flera orsaker inte mår bra. Hunden är inte nöjd och balanserad som den borde vara utan behöver hjälp att nå dit. Ett problembeteende kan egentligen vara vad som helst. Är det något som du som ägare ser som ett problem hos din hund så är det ett problem. Har problemet funnits länge så tar det i regel längre tid att träna. Vänta därför inte för länge innan du tar kontakt med en Hundpsykolog.

Vi startar med en konsultation som brukar ta 1,5-2 timmar. Efter det bestämmer vi tillsammans utredningens omfattning, då gör jag en kartläggning av problemet och tar reda på vad orsaken till problemet kan vara. Jag gör även ett träningsprogram som är individanpassat efter hund lika mycket som efter ägare.

Efter intervjun träffas vi åter igen för att träna efter träningsprogrammet, dessa tillfällen är på ca 1,5 timme/tillfälle. Mellan varje träff har vi ett uppehåll på ca 3 veckor för att ni ska hinna träna på det vi gått igenom. Det går självklart bra att mejla eller ringa mig för hjälp och stöd mellan tillfällena.

Hur lång tid det tar att träna bort ett problem är omöjligt att svara på. Det beror på varför hunden gör så, om hunden har ont, hur länge den har gjort så och hur mycket tid du som ägare vill eller har möjlighet att träna din hund.

Utredningstimmarna måste utnyttjas inom 12 månader från startdatum om inget annat bestämts. Resersättning tillkommer utanför Nyköping.

LITEN UTREDNING
Utredning med träningsprogram och
3 träningsträffar á ca 1,5 timme, 3000;-

STOR UTREDNING
Utredning med träningsprogram och
5 träningsträffar á ca 1,5 timme, 3500;-

KONSULTATION
Konsultation med Hundpsykolog. Här bestämmer vi sedan om ni väljer att träna vidare själva eller om ni är i behov av en utreding.
1 tillfälle á 1,5-2 timmar, 1500;-